La nivel național este în desfășurare, pregătire și organizare Recensământul Populației și Locuințelor 2021 în România. Din cauza pandemiei, realizarea recensământului a fost amânată pentru anul 2022.

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați acest link : https://www.recensamantromania.ro



Anunțuri Licitații și achiziții publice 2022

Nr Crt Data licitației Ora licitației Denumire Deschide
- - Anunț privind invitația pentru depunerea de oferte pentru obiectivul "Modernizare drum comunal, în satul Călinești Enache, etapa a III-a, în comuna Dărmănești, județul Suceava" Deschide
- - Formulare privind achiziția publică - "Servicii de acordare credit bancar necesar implementării proiectului de interes public local Amenajare alei pietonale în sat Dărmănești, comuna Dărmănești, Jud. Suceava" comunei Dărmănești, județul Suceava Descarcă
Data limită depunere
13.05.2022
15:00 Caiet de sarcini privind achiziția publică - "Servicii de acordare credit bancar necesar implementării proiectului de interes public local Amenajare alei pietonale în sat Dărmănești, comuna Dărmănești, Jud. Suceava" comunei Dărmănești, județul Suceava Deschide
Data limită depunere
13.05.2022
15:00 Fișă de date privind achiziția publică "Servicii de acordare credit bancar necesar implementării proiectului de interes public local Amenajare alei pietonale în sat Dărmănești, comuna Dărmănești, Jud. Suceava" Deschide
Data limită depunere
13.05.2022
15:00 Invitație de participare prin depunere de oferte prin achiziție directă a serviciilor pentru obiectivul de investiție "Servicii de acordare credit bancar necesar implementării proiectului de interes public local Amenajare alei pietonale în sat Dărmănești, comuna Dărmănești, Jud. Suceava" Deschide
29.04.2022 11:00 Anunț licitație închiriere bunuri domeniul privat al comunei Dărmănești, județul Suceava Deschide
28.04.2022 12:00 Invitație de participare pentru atribuirea contractului având ca obiect Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum comunal, în satul Călinești Enache, etapa a III-a, în comuna Dărmănești, județul Suceava". Caiet de sarcini. Deschide
28.04.2022 - Referat privind verificarea de calitate la cerința A 4,B2 și D a proiectului "Modernizare drum comunal, în satul Călinești Enache, etapa a III-a, în comuna Dărmănești, județul Suceava" faza D.T.A.C + P.T contract/proiect(nr/an) 256/2022 Deschide
28.04.2022 - Studiu de fezabilitate - Modernizare drum comunal, în satul Călinești Enache, etapa a III-a, în comuna Dărmănești, județul Suceava Deschide
15.04.2022 12:00 Anunț licitatie pentru vânzarea de bunuri domeniul Privat al Comunei Dărmănești Deschide

Anunțuri 2022

Nr Crt Data publicării Denumire Deschide
27.05.2022 Anunț privind invitația pentru depunerea de oferte pentru obiectivul "Modernizare drum comunal, în satul Călinești Enache, etapa a III-a, în comuna Dărmănești, județul Suceava" Deschide
22.02.2022 Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Deschide
11.02.2022 Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ învederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 înteritoriu Deschide
11.02.2022 Model Cerere personal de recensamant Descarcă

Anunțuri 2020

Nr Crt Data publicării Termen limită depunere oferte Data | Ora Denumire Deschide
23.07.2020 Anunț - Registru Agricol Deschide
17.06.2020 09.07.2020 | 12:00 Anunț - Licitație publică de atribuire directă având ca obiect închirierea unui trup de pășune proprietate privată a comunei Dărmănești Deschide
03.06.2020 12.06.2020 | 16:00 Anunț- Achiziție directă "Montare punct de aprindere a iluminatului public și rețea electrică de iluminat public PT 3 martie, loc. Mariței și Călinești- Enache comuna Dărmănești, jud. Suceava" Deschide
03.06.2020 | Formulare pentru pentru "Montare punct de aprindere a iluminatului public și rețea electrică de iluminat public PT 3 martie, loc. Mariței și Călinești- Enache comuna Dărmănești, jud. Suceava" Deschide
21.05.2020 25.06.2020 | 10:00 Anunț privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice, vacante, de execuție, de Inspector, clasa I grad profesional asistent în cadrul Compatimentului Urbanism Deschide
23.04.2020 17.06.2020 | 14:00 Anunț privind înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitatea Mariței și Dărmănești,comuna Dărmănești,jud. Suceava Deschide
01.04.2020 23.04.2020 Anunț de vânzare prin licitație publica cu depunere de oferte in plic. Deschide
03.03.2020 13.03.2020 | 16:00 Invitație de participare pentru atribuirea contractului de "Servicii de întreținere peisagistică a spațiilor verzi și furnizare arbori și arbuști în comuna Dărmănești, județul Suceava". Deschide
14.02.2020 09.04.2020 | 14:00 Anunt privind organizarea licitației publice deschise pentru gestionarea servuiciului public de distribuție gaze naturale în comuna Darmanești, județul Suceava. Deschide

Anunțuri 2019

Nr Crt Data publicării Termen limită depunere oferte Data | Ora Denumire Deschide
22.07.2019 29.07.2019 Anunt cumparari directe si caiet de sarcini Deschide
02.05.2019 Organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European Deschide
27.03.2019 Invitatie participare la achizitia directa de lucrari in cadrul proietului "MODERNIZARE DE DRUM LOCAL PRIN MASURA 4/6B" Deschide
07.01.2019 Informare si comunicare Deschide

Anunțuri 2018

Nr Crt Data publicării Termen limită depunere oferte Data | Ora Denumire Deschide
17.12.2018 Bibliografie propusa pentru concursul ce va fi organizat in vederea ocuparii functiei publice de consilier clasa I, grad profesional debutant, compartimentul asistenta sociala in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Deschide
17.12.2018 Selectia dosarelor de concurs: 08.01.2019
proba scrisa: 28.20.2019, ora 10, Primaria comunei Darmanesti
interviul: 28.01.2019, ora 10, Primaria comunei Darmanesti
Anunt aviz privind organizarea concursului pentru recrutare Consilier clasa I, grad profesional debutant Deschide
12.11.2018 data limita pentru solicitarea clarificarilor 07.12.2018, orele 10:00
data limita de depunere a ofertelor 07.12.2018, orele 11:00
data deschiderii ofertelor 07.12.2018, orele 12:00
Licitatia cu strigare se va desfasura in data de 07.12.2018, orele 12:00
Anunt privind organizarea licitatiei publice cu strigare pentru inchiriere pasuni Deschide
05.10.2018 data limita pentru solicitarea clarificarilor: 25.10.2018, ora 10:00
data limita de depunere a ofertelor: 25.10.2018, orele 10:00
data deschiderii ofertelor 25.10.2018, orele 12:00
licitatia cu strigare 25.10.2018, orele 12:00
Anunt privind organizarea licitatiei publice cu strigare pentru vanzarea de terenuri. Deschide
25.09.2018 Lista candidatilor selectati pentru concursul ce va avea loc pe data de 3.10.2018 Deschide
03.09.2018 Anunt pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici Deschide
26.07.2018 Invitatie de participare la atribuirea prin achizitie directa a contractului de lucrari pentru obiectivul "Construire Teren de sport cu gazon sintetic" in satul Danila, comuna Darmanesti, judet Suceava Deschide
26.07.2018 Invitatie de participare la atribuirea prin achizitie directa a contractului de lucrari pentru obiectivul "Construire Imprejmuire" la Parcul din satul Maritei, com. Darmanesti, jud. Suceava Deschide
07.06.2018 Reabilitare iluminat public Deschide
11.04.2018 Licitatie publica cu strigare Deschide
8.02.2018 Licitatie publica cu strigare Deschide

Anunțuri 2017

Nr Crt Data publicării Termen limită depunere oferte Data | Ora Denumire Deschide
19.12.2017 Reparatii interioare si amenajare mansarda la serdiul Primariei Darmanesti Deschide
15.12.2017 22.12.2017 Reparatii la iluminatul public stadal din localitatea Maritei, comuna Darmanesti, judetul Suceava Deschide
30.10.2017

Proba scrisa: 15.11.2017 | 10:00
Proba interviu: 17.11.2017 | 10:00

Examen de promovare conform Legii nr. 188/1999 pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR Deschide
30.10.2017 Bibliografie anexa examen Deschide
23.10.2017 24.11.2017 | 10:00 Anunț de participare la licitație publică cu strigare pentru vânzare terenuri Deschide
01.11.2017 Anunț de vanzare teren - Bejenari Maria Deschide
02.10.2017 06.10.2017 | 12:00 Invitatie de participare catre operatorii economici interesati - "Amenajamente alei pietonale" Deschide
02.10.2017 Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari Deschide
02.10.2017 Atasament - lucrari de constructii Amenajare Alei pietonale; sistem fluvial Deschide
10.08.2017 17.08.2017 | 12:00 INVITATIE PARTICIPARE LICITATIE Deschide
14.06.2017 ANUNT PROMOVARE COMP EC Deschide
BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE 2017 Deschide
21.06.2017 Anunt - Selectia dosarelor Deschide
25.05.2017 Licitatie Deschide

Anunțuri 2016

Nr Crt Data publicării Termen limită depunere oferte Data | Ora Denumire Deschide
25.05.2016 Promovare Deschide
15.05.2016 Bibliografie Deschide
15.05.2016 30.06.2017 - 03.07.2017 Examen de promovare in grad profesional Deschide
06.04.2016 15.04.2016 | 12:00 Proces verbal - anunt licitatie Deschide
24.03.2016 15.04.2016 | 12:00 Licitatie Deschide
6.04.2016 29.04.2016 | 12:00 Licitatie Deschide
16.06.2016 15.07.2016 | 14:00 Licitatie Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Detalii