Anexa 7

Nr Crt Denumire Deschide
1 Contul de executie buget de venituri proprii+subventii - cheltuieli Deschide
2 Contul de executie al institutiilor publice - cheltuieli 87.10.50 - la data de 31.12.2011 Deschide
3 Contul de executie al institutiilor publice - cheltuieli 84.02.03.01 - la data de 31.12.2011 Deschide
4 Contul de executie al institutiilor publice - cheltuieli 83.10.03.30 - la data de 31.12.2011 Deschide
5 Contul de executie al institutiilor publice - cheltuieli 80.02.01.06 - la data de 31.12.2011 Deschide

Dare de seamă 2011

Nr Crt Denumire Deschide
1 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
2 Situatia activelor si datoriilor Deschide
3 Situatia veniturilor si cheltuielilor Deschide
4 Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
5 Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale la 31.12.2011 Deschide
6 Flux banca Deschide
7 Bilant Deschide
8 Flux trezorerie Deschide