Lista T3 2013

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
2 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
3 Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
4 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
5 Bilant Deschide
6 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
7 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
8 Total cheltuieli Deschide
9 Contul de executie al imprumuturilor interne sectiunea de dezvoltare Deschide
10 Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
11 Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
12 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
13 Flux banca Deschide
14 Flux trezorerie Deschide
15 Plati restante Deschide
16 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
17 Contul de rezultat patrimonial Deschide
18 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
19 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
20 Total venituri - buget local Deschide
21 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
22 Total venituri Deschide

Lista T4 2013

Nr Crt Denumire Deschide
1 Contul de executie al imprumuturilor interne sectiunea de dezvoltare Deschide
2 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
3 Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale Deschide
4 Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
5 Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
6 Situatia activelor fixe amortizabile Deschide
7 Active fixe necorporale Deschide
8 Situatia activelor fixe neamortizabile Deschide
9 Active fixe Deschide
10 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
11 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
12 Flux banca Deschide
13 Bilant Deschide
14 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
15 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
16 Total cheltuieli Deschide
17 Contul de executie al imprumuturilor interne Deschide
18 Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
19 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - cheltuieli Deschide
20 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
21 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
22 Flux trerorerie Deschide
23 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
24 Plati restante Deschide
25 Contul de rezultat patrimonial Deschide
26 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
27 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
28 Total venituri - buget local Deschide
29 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
30 Total venituri Deschide