Lista T1 2014

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
2 Flux banca Deschide
3 Bilant Deschide
4 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
5 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
6 Total cheltuieli Deschide
7 Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
8 Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
9 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
10 Flux trezorerie Deschide
11 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
12 Contul de rezultat patrimonial Deschide
13 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
14 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
15 Total venituri-buget local Deschide
16 Total venituri Deschide
17 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide

Lista T2 2014

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
2 Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
3 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
4 Bilant Deschide
5 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
6 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
7 Total cheltuieli Deschide
8 Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
9 Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
10 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
11 Flux banca Deschide
12 Flux trezorerie Deschide
13 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
14 Contul de rezultat patrimonial Deschide
15 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
16 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
17 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
18 Total venituri Deschide

Lista T3 2014

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
2 Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
3 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
4 Bilant Deschide
5 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
6 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
7 Total cheltuieli Deschide
8 Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
9 Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
10 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
11 Flux banca Deschide
12 Flux trezorerie Deschide
13 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
14 Contul de rezultat patrimonial Deschide
15 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
16 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
17 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
18 Total venituri Deschide