Lista T1 2015

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
2 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31.03.2015 Deschide
3 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
4 Flux banca Deschide
5 Bilant Deschide
6 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
7 contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
8 Total cheltuieli Deschide
9 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
10 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
11 Flux trezorerie Deschide
12 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
13 Contul de rezultat patrimonial Deschide
14 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
15 contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
16 Total venituri Deschide

Lista T2 2015

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
2 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 30.06.2015 Deschide
3 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
4 Flux banca Deschide
5 Bilant Deschide
6 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
7 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
8 Total cheltuieli Deschide
9 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
10 Flux trezorerie Deschide
11 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
12 Contul de rezultat patrimonial Deschide
13 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
14 contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
15 Total venituri Deschide

Lista T3 2015

Nr Crt Denumire Deschide
1 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
2 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
3 Bilant Deschide
4 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
5 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
6 Total cheltuieli Deschide
7 Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
8 Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
9 Flux banca Deschide
10 Flux trezorerie Deschide
11 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
12 Contul de rezultat patrimonial Deschide
13 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
14 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
15 Total venituri Deschide
16 Sursa de finantare Deschide