Lista T1 2016

Nr Crt Denumire Deschide
1 Disponibil din mijloace cu destinație specială Deschide
2 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
3 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31.03.2016 Deschide
4 Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală Deschide
5 Bilanț Deschide
6 Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli secțiunea de dezvoltare Deschide
7 Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli secțiunea de funcționare Deschide
8 Total cheltuieli Deschide
9 Flux bancă Deschide
10 Situația fluxurilor de trezorerie Deschide
11 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
12 Contul de rezultat patrimonial Deschide
13 Contul de execuție al bugetului local - venituri secțiunea de dezvoltare Deschide
14 Contul de execuție al bugetului local - venituri secțiunea de funcționare Deschide
15 Total venituri Deschide
16 Ministerul Finanţelor Publice - Ordinul nr. 529 din 14.04.2016 Deschide