Lista T1 2018

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
2 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
3 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
4 Bilant Deschide
5 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
6 Contul de executie al bugetului local-Total cheltuieli Deschide
7 Total cheltuieli Deschide
8 Situația Fluxurilor de trezorerie Deschide
9 Situația Fluxurilor de trezorerie Deschide
10 Situația Fluxurilor de trezorerie Deschide
11 Contul de rezultat patrimonial Deschide
12 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
13 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
14 Total venituri Deschide
14 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide

Lista T2 2018

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
2 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 30.06.2015 Deschide
3 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
4 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
5 Bilant Deschide
6 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
7 Contul de executie al bugetului local-Total cheltuieli Deschide
8 Contul de executie al bugetului local-Total cheltuieli Deschide
9 Flux trezorerie Deschide
10 Flux trezorerie Deschide
11 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
12 Contul de rezultat patrimonial Deschide
13 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
14 contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
15 Total venituri Deschide

Lista T3 2018

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
2 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 30.06.2015 Deschide
3 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
4 Contul de executie al bugetului local-Total cheltuieli Deschide
5 Bilant Deschide
6 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
7 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
8 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de funcționare Deschide
9 Flux trezorerie Deschide
10 Flux trezorerie Deschide
11 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
12 Contul de rezultat patrimonial Deschide
13 contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
14 contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
15 Total venituri Deschide

Lista T4 2018

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
2 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 30.06.2015 Deschide
3 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
4 Detaliere cheltuieli -Buget local Deschide
5 Bilant Deschide
6 Contul de executie al bugetului local - total cheltuieli Deschide
7 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
8 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de funcționare Deschide
9 Flux trezorerie Deschide
10 Flux trezorerie Deschide
11 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
12 Contul de rezultat patrimonial Deschide
13 contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
14 contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
15 Total venituri Deschide
16 Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală Deschide
17 Platilor restante Deschide
18 Veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale Deschide