Darea de seamă este publicată în Monitorul Oficial Local al comunei Dărmănești

Lista T1 2020

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
2 Bilant Deschide
3 Contul de executie al bugetului local - total cheltuieli Deschide
4 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
5 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de funcționare Deschide
6 Flux trezorerie Deschide
7 Flux trezorerie Deschide
8 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
9 Contul de rezultat patrimonial Deschide
10 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
11 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
12 Total venituri Deschide
13 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
14 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
15 Flux trezorerie Deschide
16 Flux trezorerie Deschide

Lista T2 2020

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
2 Bilant Deschide
3 Contul de executie al bugetului local - total cheltuieli Deschide
4 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
5 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de funcționare Deschide
6 Flux trezorerie Deschide
7 Flux trezorerie Deschide
8 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
9 Contul de rezultat patrimonial Deschide
10 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
11 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
12 Total venituri Deschide
13 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
14 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
15 Flux trezorerie Deschide

Lista T3 2020

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
2 Bilant Deschide
3 Contul de executie al bugetului local - total cheltuieli Deschide
4 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
5 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de funcționare Deschide
6 Flux trezorerie Deschide
7 Flux trezorerie Deschide
8 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
9 Contul de rezultat patrimonial Deschide
10 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
11 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
12 Total venituri Deschide
13 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
14 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
15 Flux trezorerie Deschide

Lista T4 2020

Nr Crt Denumire Deschide
1 Disponibil din mijloace cu destinație specială Deschide
2 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
3 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
4 Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale Deschide
5 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31.12.2017 Deschide
6 Situatia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor Deschide
7 Situatia activelor fixe amortizabile Deschide
8 Situatia activelor fixe amortizabile 2 Deschide
9 Situatia activelor fixe neamortizabile Deschide
10 Situatia activelor fixe neamortizabile 2 Deschide
11 Bilant Deschide
12 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
13 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de funcționare Deschide
14 Total cheltuieli Deschide
15 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
16 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
17 Contul de rezultat patrimonial Deschide
18 Contul de executie al bugetului local- venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
19 Contul de executie al bugetului local- venituri - sectiunea de functionare Deschide
20 Total venituri buget local Deschide